MTB groep

Wat heeft TWC Oranje op MTB gebied voor jou te bieden……

Doelstelling MTB

Plezier beleven aan het recreatief mountainbiken en alles eromheen. Uitgangspunt is dat de sport in een prettige sfeer wordt beoefend.
Het mountainbiken wordt door TWC Oranje recreatief benadert; er is geen sprake van een wedstrijdelement. Onze activiteiten in clubverband zijn er op gericht dat alle leden hieraan kunnen deelnemen, jong en oud. Wij bieden daarnaast de ruimte om de sport op jouw niveau te beoefenen.

Programma
Dit doen we ondermeer door deel te nemen aan vele veldtoertochten, zowel binnen als buiten onze regio en waar jezelf de afstand en het tempo kan bepalen. Daarnaast worden er ook tochten met een gids verreden. Ons motto is hierbij dat we geen top prestaties neer willen en hoeven te zetten, maar dat het voor iedereen leuk is en blijft om mee te gaan; Samen uit, samen thuis!

Toertochten die niet in de nabije omgeving van Horst worden georganiseerd, worden bezocht per auto. Op de dag (zondag) van de betreffende toertocht wordt bekeken wie er mee gaat en met hoeveel auto’s e.d.
Het gehele jaar door is er een MTB programma dat op de website te vinden is. Op alle dagen dat er activiteiten zijn vertrekken we vanaf De Merthal in Horst, tenzij in het programma anders vermeld staat, en het gezamenlijke vertrek is meestal op het vaste tijdstip van 9.00 uur, maar uitzonderingen komen ook nogal eens voor, zie hiervoor het weeknieuws op onze site.

Hoe wordt het programma samengesteld?

Het gevarieerde programma bestaat uit diverse goed georganiseerde tochten die elk jaar terugkomen en diverse nieuwe tochten. Wij evalueren elk jaar voor welke tochten veel animo bestaat en luisteren naar de mening van onze leden die op eigen gelegenheid een leuke tocht hebben gefietst welke misschien interessant is voor onze kalender.
Op deze manier proberen wij de verwachtingen van de verschillende niveaus van onze leden te combineren.
Verder vragen we onze leden om de natuur, andermans materiaal en elkaar te respecteren!

Activiteiten
Binnen TWC is medio september 2007 de MTB-commissie van start gegaan. Minimaal één lid van de MTB commissie is lid van het bestuur van de TWC Oranje. De MTB commissie van de club organiseert jaarlijks ook een clubweekend. 

Overige taken MTB commissie:
1. het opstellen van een MTB programma
2. het organiseren van activiteiten o.a. clinics, voorlichting over fietsonderhoud en voeding
Bovendien willen wij persoonlijke initiatieven of suggesties stimuleren.

Bereikbaarheid

De MTB-commissie is bereikbaar via een van de MTB-commissieleden of stuur een mail naar mtb@twcoranje.nl

Heb je verder ideeën voor een toertocht, suggesties of andere initiatieven, dan wel vragen, laat het ons weten!