Privacy Verklaring AVG

TWC Oranje Horst verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je lid bent geworden van onze vereniging.

Wij gebruiken die gegevens om:

  • Je lidmaatschap te registreren, en je (contributie) betalingen te regelen
  • Je te informeren over of uit te nodigen voor verenigingsactiviteiten
  • Je aan te melden bij de NTFU

Persoonsgegevens die wij verwerken
De gegevens die wij verwerken zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
  • E-mailadres
  • (Bank)rekeningnummer

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens en / of gevoelige persoonsgegevens.

Bewaren
Wij bewaren die gegevens nog maximaal 2 jaar nadat je je hebt afgemeld. Voor de financiële gegevens is dit 7 jaar.

Delen met derden
Wij geven jouw gegevens niet aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of een klacht indienen
Je hebt het recht om ons te vragen welke gegevens we van je verwerken, als ze fout zijn te aan te laten passen, of als je niet meer wil dat we ze gebruiken ze te verwijderen. Als je hiervan gebruik wil maken stuur dan een mailtje naar privacy@twcoranje.nl  dan maken we samen een afspraak om dit te bekijken.
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens neem dan direct contact met ons op. Komen wij er samen niet uit dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Foto’s
Het kan voorkomen dat je op één van onze foto’s op de website staat. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je vragen je onherkenbaar te maken of je te verwijderen door een email te sturen naar: privacy@twcoranje.nl

Beveiliging
TWC Oranje Horst vindt de bescherming van jouw gegevens belangrijk en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en  ongewenste openbaarmaking te voorkomen. Als je denkt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@twcoranje.nl

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op via privacy@twcoranje.nl