Race groep

Wat heeft TWC-Oranje op race gebied voor jou te bieden

Doelstelling race-groepen

Plezier beleven aan het recreatief toerfietsen en alles eromheen. Uitgangspunt is dat de sport in een prettige sfeer wordt beoefend. Het racefietsen wordt door TWC Oranje recreatief benaderd; er is geen sprake van een wedstrijdelement. Onze activiteiten in clubverband zijn er op gericht dat alle leden hieraan kunnen deelnemen, jong en oud. Wij bieden daarnaast de ruimte om de sport op ieder zijn eigen niveau te beoefenen.

Programma

Voor de race-groepen is er van begin maart t/m eind oktober een programma vastgesteld met daarin de tochten die we met de club gaan fietsen. Deze tochten fietsen we altijd in ons clubtenue. Om de niveauverschillen, die er binnen de vereniging zijn, in goede banen te leiden hebben we m.i.v. 2015 voor de racefietsers 5 verschillende fiets-groepen:

De A-groep: Een gemiddelde van 30 km/u.  Dit vereist toch minimaal een extra training door de week, de te rijden afstanden op zondagmorgen liggen tussen de 80 en 120 km. Bij afstanden boven de 100 km is er halverwege een koffiepauze.

De B-groep:  Deze is voor fietsers die een keer per week lekker willen fietsen, in een tempo dat normaal gesproken goed te doen is. Het gemiddelde is ongeveer 26 a 28 km/u, en de afstanden variëren tussen 60 en 95 km.
Elke rit zal er een korte stop gemaakt worden, de zgn. bananenpauze. Bij afstanden boven de 90 km is er halverwege een koffiepauze.

De C-groep: Deze is voor fietsers die een keer per week rustig willen fietsen, in een rustig tempo. Het gemiddelde is ongeveer 24 a 26 km/u en de afstanden variëren  tussen 60 en 80 km. Tijdens elke rit zal er halverwege een koffiepauze gemaakt worden.

De D-groep: Deze groep is voor starters die nog bezig zijn om hun fietsconditie op te bouwen en nog vertrouwd moeten raken met fietsen in een groep of voor fietsers die op een rustig tempo een wat kortere afstand willen fietsen. Het gemiddelde is ongeveer 22 a 24 km/u en de afstanden variëren tussen 45 en 65 km.  De routes zijn in feite gelijk aan die van de C groep, maar dan met een afkorting, zodat de te fietsen afstand niet boven de 65 km uitkomt. Elke rit zal er halverwege een koffiepauze gemaakt worden.

De VUT-groep: Voor de fietsers die op de donderdagmiddag een extra trainingsritje willen maken, in een tempo dat voor VUTTERS goed te doen is. Gemiddelde snelheid wordt bepaald door de langzaamste rijder/rijdster. De afstanden liggen tussen 60 en 85 km.
Elke rit is er op de helft van de route een koffiepauze.

Hoe wordt het programma vastgesteld?

Binnen TWC Oranje hebben we de route-commissie die ieder jaar o.a. het jaarprogramma voor de racegroepen samenstelt. In de evaluatie van november wordt het programma ieder jaar geëvalueerd. Inbreng van de leden wordt meegenomen in de programmering voor een volgend seizoen.

Bereikbaarheid:

Heb je vragen en of opmerkingen over de race groep, neem dan contact op met onze secretaris Thei Siebers, secretaris@twcoranje.nl .