Race groep

Wat heeft TWC-Oranje op race gebied voor jou te bieden…….

Doelstelling race-groepen

Plezier beleven aan het recreatief toerfietsen en alles eromheen. Uitgangspunt is dat de sport in een prettige sfeer wordt beoefend.

Het racefietsen wordt door TWC Oranje recreatief benaderd; er is geen sprake van een wedstrijdelement. Onze activiteiten in clubverband zijn er op gericht dat alle leden hieraan kunnen deelnemen, jong en oud. Wij bieden daarnaast de ruimte om de sport op ieder zijn eigen niveau te beoefenen.

Programma

Voor de race-groepen is er van maart t/m oktober een programma vastgesteld met daarin o.a. (toer)tochten die we met de club gaan fietsen. Deze (toer)tochten fietsen we altijd in ons clubtenue. Om de niveauverschillen, die er binnen de vereniging zijn, in goede banen te leiden hebben we, m.i.v. 2015 voor de racefietsers 4 verschillende fiets-groepen:

De A-groep, oftewel de 30 km-groep, is voor fietsers die eens een keer wat extra willen, zoals toertochten buitenshuis rijden, routes door heuvelachtig gebied, en natuurlijk een snelheid die wat hoger ligt: een maximaal gemiddelde van 30 km/u vereist toch minimaal een extra training door de week, de te rijden afstanden op zondagmorgen liggen meestal tussen de 80 en 120 km. Bij afstanden boven 100 km is er meestal halverwege een pauze.

De B-groep, oftewel de 28,5 km groep, is voor fietsers die een keer per week lekker willen fietsen, in een tempo dat normaal gesproken goed te doen is. Het gemiddelde is, de naam zegt het al, ongeveer 28,5 km/u, en de afstanden variëren meestal tussen 60 en 100 km.

De C-groep, oftewel de 27 km groep, is voor fietsers die een keer per week lekker willen fietsen, in een tempo dat normaal gesproken goed te doen is. Het gemiddelde is, de naam zegt het al, ongeveer 27 km/u, en de afstanden variëren meestal tussen 60 en 100 km. Het fietsprogramma is hetzelfde als van de B-groep, alleen de snelheid ligt wat lager.

De D-groep, oftewel de 25 km groep, is voor fietsers die een keer per week lekker willen fietsen in clubverband. Het gemiddelde is, de naam zegt het al, ongeveer 25 km/u, en de afstanden variëren meestal tussen 40 en 60 km. Deze groep is voor de beginnende fietser die nog vertrouwd moet raken met het fietsen in het peloton. Daarnaast is deze groep voor leden die moeite hebben met het tempo van de C-groep. De routes zijn in feite gelijk aan die van de B/C groep, maar dan met een afkorting, zodat de te fietsen afstand niet boven de 60 km uitkomt.

De VUT-groep is voor fietsers die op donderdagmiddag een extra trainingsritje willen maken, in een tempo dat voor VUTTERS goed te doen is, dit alles met het motto “Samen uit, samen thuis”. De afstanden liggen normaal gesproken tussen 60 en 90 km.

Bij tochten uit het programma rijdt er vaak een volgauto mee bij zowel de A- , B/C/D en ook de VUT-groep. Bij pechgevallen, ongelukjes e.d. is deze vaak de redder in nood met reservewielen en EHBO-koffer.
Naast dit officiële programma wordt er vaak in kleinere groepen o.a. in de zomermaanden op woensdagavond nog een trainingsrit gefietst, en ook tochtjes in Zuid-Limburg, Cyclosportieven of tochten in de Ardennen of Eifel worden door verschillende TWC Oranje leden in hun fietsprogramma opgenomen.

Hoe wordt het programma vastgesteld?

Binnen TWC Oranje hebben we de route-commissie die ieder jaar o.a. het jaarprogramma voor de racegroepen samenstelt. In de ledenvergadering van november wordt het programma ieder jaar geëvalueerd. Inbreng van de leden wordt meegenomen in de programmering voor een volgend seizoen.

Bereikbaarheid:

Heb je vragen en of opmerkingen over de race groep, neem dan contact op met onze secretaris Thei Siebers, secretaris@twcoranje.nl .